Edgenta Mediserve Sdn. Bhd

Edgenta Mediserve Sdn. Bhd

Skop Kerja:

Memberi perkhidmatan kejuruteraan, pembersihan dan pendobian, serta khidmat pelupusan sisa klinikal.

 

Talian untuk dihubungi :

05- 689 6867