• Laman Utama
 • Perkhidmatan
 • Perkhidmatan Sokongan Klinikal
 • Unit Kualiti & Inovasi

Unit Kualiti & Inovasi

UNIT KUALITI

PENGENALAN

 

Unit Kualiti Bahagian Perubatan bertanggungjawab untuk meningkatkan kualiti initiative ke arah peningkatan kualiti perkhidmatan.

 Aktiviti

 • Menjalankan bengkel–bengkel QAP bagi memberi pendedahan dan melakukan penambahbaikan supaya dapat memberi perkhidmatan yang berterusan pada pesakit.
 • Mengenalpasti projek –projek QA yang berpotensi dan berkaitan dengan perkhidmatan jagaan kesihatan yang disediakan.
 • Memantau dan membimbing pelaksanaan kajian. Penilaian kajian dilakukan oleh fasilitator –fasilitator yang berkemahiran dalam QA.
 • Menyelaras pengumpulan data –data hospital bagi sistem dokumentasi aktiviti- aktiviti QA di hospital.

Fungsi Unit

 

 • Menyeleras Qualiti Assurance Program ,DSA &HSA.
 • Memberi pengetahuan dan pendedahan dalam proses pelaksanaan dan mengimplementasikan dalam kemudahan kesihatan.
 • Memastikan indikator –indikator kualiti dijalani dan dicapai.
 • Memastikan perkhidmatan berkualiti dan berterusan di Hospital dan Klinik Kesihatan.