• Laman Utama
 • Perkhidmatan
 • Perkhidmatan Sokongan Klinikal
 • Unit Psikologi Kaunseling

Unit Psikologi Kaunseling

Unit Psikologi Kaunseling

Pengenalan

Perkhidmatan Psikologi Kaunseling telah diwujudkan di Hospital Seri Manjung pada 1 Julai 2009. Pegawai yang ditugaskan adalah Pegawai Psikologi S41 dan dibawah khidmat nasihat Ketua Jabatan Psikiatri.

 

Skop Perkhidmatan 

 

Memberi Perkhidmatan Kaunseling                                      

 1. Pesakit Dalam wad
 2. Pesakit Luar (klinik pakar)
 3. Kakitangan Hospital

 

Memberi Psycho Education                                            

 1. Pesakit Dalam wad
 2. Pesakit Luar (klinik pakar)
 3. Kaki tangan Hospital 

 

Merancang membuat modul, memberi ceramah/latihan kepada staff hospital & KKM                                        

 1. CME
 2. Kursus/ceramah penyakit, perhubungan, kesedaran & motivasi

 

Aktiviti

1)      Mempromosi perkhidmatan psikologi kaunseling kepada staff melalui pamplet dan memo

2)      Menjadi penceramah program  nursing kaedah perkhidmatan kausneling keapda pesakit

3)      Memberi perkhidmatan kausneling kepda pesakit dan staf yang dirujuk serta yang datang secara sukarela

4)      Menyertai kursus/ bengkel yang dianjurkan oleh KKM berkaitan Pfofesyen dan skop kerja kaunselor

5)      Mnegemasikini rekod pesakit secara teratur dan terkini

6)      Menyediakan laporan sesi kaunseling sekiranya perlu dirujuk kepada Jabatan yang memerlukan