CME

 
Tarikh : 9 April 2018
Penceramah I : Oftalmologi
Penceramah II : Patologi
 
Tarikh : 19 April 2018
Penceramah I : Pediatrik
Penceramah II : Psikiatrik