CME

 
Tarikh : 02 Ogos 2018
Penceramah I : Perubatan
Penceramah II : Kecemasan
 
Tarikh : 16 Ogos 2018
Penceramah I : Pembedahan
Penceramah II : O&G