No. Sebut harga : SH/HRPB/03-2018(ASET)

KENYATAAN TAWARAN SEBUT HARGA
PELUPUSAN ASET ALIH 

Kementerian atau Jabatan: 

Hospital Raja Permaisuri Bainun,
Jalan Raja Ashman Shah,
30450, Ipoh,
Perak Darul Ridzuan.

1. Tawaran adalah dipelawa dari syarikat atau orang perseorangan yang berminat untuk membeli aset seperti berikut:

Bil. Keterangan aset

           *Nombor Pendaftaran Kenderaan

Kuantiti Harga Simpanan
1. Ambulan (Inokom Permas) WKF 8767 1 1,000.00
2 Ambulan (Toyota Hiace) WGF 5401
WGF 5473
2 2,000.00
1,000.00
3 Bas (Mercedez Benz) WDS 9179 1 5,000.00

2. Aset boleh dilihat pada 24 MEI 2018 dan/hingga 31 MEI 2018 di antara jam 09.00 pagi hingga 4.00 petang  di lokasi yang telah ditetapkan di dalam dokumen SH/HRPB/03-2018(ASET).

3. Tawaran sebut harga boleh dibuat dengan menggunakan Borang Sebut Harga Pelupusan Aset Alih Kerajaan (KEW.PA-28) yang boleh diperoleh di alamat seperti di para 4. Tawaran hendaklah sah bagi tempoh 90 hari.

4. Semua tawaran dengan maklumat yang lengkap hendaklah menggunakan sampul surat berlakri dan di tanda No. Sebut harga SH/HRPB/03-2018(ASET) dan dihantar melalui pos atau dimasukkan ke dalam Peti Sebut harga di alamat:-

Pengarah Hospital,
Hospital Raja Permaisuri Bainun,
Jalan Raja Ashman Shah,
30450, Ipoh,
Perak Darul Ridzuan.

 

5. Tarikh tutup sebut harga pada 1 JUN 2018 jam 12.00 tengah hari. Sebut harga yang diterima lewat tidak akan dipertimbangkan.

Klik untuk dokumen 
                            SH/HRPB/03-2018(ASET)

Cetak