No. Sebut harga : PKD/KRN/01-2018 (ASET)

KENYATAAN TAWARAN SEBUT HARGA
PELUPUSAN ASET ALIH 

Kementerian atau Jabatan: 

Pejabat Kesihatan Daerah Kerian
Jalan Sekolah
34200 Parit Buntar
Perak Darul Ridzuan.

1. Tawaran adalah dipelawa dari syarikat atau orang perseorangan yang berminat untuk membeli aset seperti berikut:

Bil. Keterangan aset Kuantiti Harga Simpanan Deposit
1. Kenderaan : Pajero
Model : Mitsubishi
No Pendaftaran : WDL 7664

1 Unit 8,000.00 5%

2. Aset boleh dilihat pada 9 Julai 2018 (Isnin) hingga 26 Julai 2018 (Khamis) (kecuali Hari Kelepasan Am dan Cuti Umum) di antara jam 09.00 pagi hingga4.00 petang(rehat pada pukul 1.00 petang hingga 2.00 petang dan 12.15 tengah hari hingga 2.45 petang pada hari Jumaat)  di Klinik Kesihatan Kuala Kurau.

3. Tawaran sebut harga boleh dibuat dengan menggunakan Borang Sebut Harga Pelupusan Aset Alih Kerajaan (KEW.PA-28) yang boleh diperoleh di alamat seperti di para 4. Tawaran hendaklah sah bagi tempoh 90 hari.

4. Semua tawaran dengan maklumat yang lengkap hendaklah menggunakan sampul surat berlakri dan di tanda No. Sebut harga PKD/KRN/01-2018 (ASET)dan dihantar melalui pos atau dimasukkan ke dalam Peti Sebut harga di alamat:-

 

Unit Pentadbiran
Pejabat Kesihatan Daerah Kerian
Jalan Sekolah
34200 Parit Buntar

5. Tarikh tutup sebut harga pada 27 JULAI 2018 (Jumaat) jam 12.00 tengah hari. Sebut harga yang diterima lewat tidak akan dipertimbangkan.

Klik untuk dokumen 
                            HKK.SH.07/2018


Cetak