No. Tender : JKNPK.(S).400-5/7/25

KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA

JABATAN KESIHATAN NEGERI PERAK

 

KENYATAAN TENDER

 

Tender ini adalah dipelawa kepada kontraktor/syarikat yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam kod bidang bekalan/perkhidmatan serta syarat seperti di bawah :-

TAJUK TENDER / BUTIR-BUTIR TENDER

KOD BIDANG / SYARAT

TARIKH/MASA/TEMPAT TAKLIMAT (KEHADIRAN TAKLIMAT/LAWATAN TAPAK ADALAH DIWAJIBKAN)

TEMPAT DAN TARIKH DOKUMEN TENDER DIBELI

HARGA DOKUMEN

TARIKH TENDER DITUTUP

TAJUK TENDER:

PERKHIDMATAN SOKONGAN KLINIK (PSK) KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA DI NEGERI PERAK DARUL RIDZUAN

 

BUTIR-BUTIR TENDER:

No.Tender:
JKNPK.(S).400-5/7/25

 

Merangkumi kesemua tiga (3) skop perkhidmatan bagi tempoh tiga (3) tahun seperti berikut:

 

 

 

 

Tarikh

:

03 Julai  2018

(Selasa)

 

 

 

Masa

:

10.00 pagi

 

 

 

Tempat

:

Bilik Mesyuarat

Delima  Tingkat 5,Bangunan Tabung Haji,Jabatan Kesihatan Negeri Perak

 

 

 

 

 

 

 

HANYA PENAMA  di Sijil Akuan Pendaftaran Syarikat, Kementerian Kewangan Malaysia sahaja yang boleh menghadiri lawatan tapak atau sesi taklimat tender.

 

Kontraktor/syarikat tidak boleh mewakilkan pegawai selain daripada penama dalam Sijil Akuan Pendaftaran Syarikat, Kementerian Kewangan Malaysia.

 

 

Dokumen tender boleh dibeli bermula pada hari taklimat dan lawatan tapak di:

 

Jabatan Kesihatan Negeri Perak,Unit Perolehan Aras 4,Bangunan Tabung Haji,Jalan Koo Chong Kong,30000 Ipoh,Perak.

 

 

Pada waktu-waktu pejabat seperti berikut:

 

Isnin – Khamis:

8.00 pagi – 1.00 petang

2.00 petang – 5.00 petang

 

Jumaat :

8.00 pagi – 12.15 tengahari

2.45 petang – 5.00 petang

 

 

RM 10.00

 

 

 

 

 

 

24 Julai 2018 (Selasa) pada jam 12.00 tengahari

i)      Penyelenggaraan Kejuruteraan Fasiliti / Facility  Engineering Maintainance Services (FEMS)

220301, 220401, 220503, dan

 

ii)     Pembersihan / Cleansing Services (CLS)

221001, 221002, dan

iii)    Pengurusan Sisa Klinikal / Clinical Waste Management Services (CWMS)

Mematuhi Keperluan Jabatan Alam Sekitar


Sila bawa Sijil Akuan Pendaftaran Syarikat, Kementerian Kewangan Malaysia beserta dengan salinan fotostat (tidak dikembalikan) pada hari taklimat dan lawatan tapak serta semasa pembelian dokumen tender.

Dokumen tender boleh dibeli bermula pada hari taklimat dan lawatan tapak. Kontraktor/syarikat yang menghadiri taklimat dan lawatan tapak sahaja dibenarkan membeli dokumen tender. Bayaran bagi dokumen tender hendaklah dalam bentuk BANK DRAF ATAU WANG POS ATAU MONEY ORDER atas nama Pengarah Kesihatan Negeri PERAK.

Dokumen tender yang lengkap hendaklah dikemukakan sebelum atau pada ( 24 Julai 2018 ) pada jam 12.00 tengahari. Semua dokumen tender hendaklah dimasukkan ke dalam sampul berlakri dengan menulis Tajuk Tender dan Nombor Tender dan dimasukkan ke dalam peti tender dan di alamatkan kepada:

 

Jabatan Kesihatan Negeri Perak,

Unit Perolehan Aras 4,Bangunan Tabung Haji,

Jalan Koo Chong Kong,30000 Ipoh,Perak.

 

Dokumen tender yang lewat diterima tidak akan dipertimbangkan.  Jabatan Kesihatan Negeri Perak tidak bertanggungjawab di atas sebarang kelewatan penghantaran dokumen tender melalui pos laju / courier.


Klik untuk dokumen JKNPK.(S).400-5/7/25


Cetak