Skim Perkhidmatan

1. PEGAWAI KESIHATAN PERSEKITARAN GRED U41
2. JURURAWAT GRED U29
3. PENOLONG PEGAWAI KESIHATAN   PERSEKITARAN GRED U29
4. JURU TEKNOLOGI MAKMAL PERUBATAN GRED U29
5. JURU X-RAY DIAGNOSTIK GRED U29
6. PENOLONG PEGAWAI PERUBATAN GRED U29

Tempoh
12 bulan

Puatan Permohonan
https://forms.gle/uiGxLo9YPdX5jYHe9 

Cetak