TARIKH IKLAN : 03.01.2019


JABATAN KESIHATAN NEGERI PERAK
KENYATAAN TAWARAN

Tawaran Tender adalah dipelawa kepada Pembekal-pembekal yang berdaftar dengan KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA di bawah kod bidang seperti di bawah dan pendaftarannya masih lagi berkuatkuasa untuk mengambil bahagian di dalam tender berikut serta eP enabled.

NO. TENDER /
TAJUK TENDER
KOD BIDANG TARIKH, MASA DAN TEMPAT TAKLIMAT
(DIWAJIBKAN)

TARIKH ,MASA DAN TEMPAT SERAHAN DOKUMEN TENDER ( TUTUP TENDER )

Manual
JKNPK.(S).400-5/7/23

Tender BEKALAN BAKUL MAKANAN PROGRAM PEMULIHAN KANAK-KANAK KEKURANGAN ZAT MAKANAN UNIT PEMAKANAN,Bahagian Kesihatan Awam,Jabatan Kesihatan Negeri Perak Bagi Tempoh Dua (2) Tahun Mulai 2019 Hingga 2021

040101,
040102
Dan
050204
Tarikh : 08.01.2019

Masa : 09.00 pagi

Tempat : Bilik Mesyuarat Zamrud,Aras 7,Jabatan Kesihatan Negeri Perak,Bangunan Tabung Haji,Jalan Koo Chong Kong,30000 Ipoh,Perak

* kehadiran ke sesi Taklimat/Lawatan tapak adalah di wajibkan.


Tarikh : 29.01.2019

Masa : 12.00 T/hari

Tempat Serahan SAMPLE :

Jabatan Kesihatan Negeri Perak,Unit Perolehan,
Aras 4, Bangunan Tabung Haji,Jalan Koo Chong Kong,30000 Ipoh,
Perak.

Menggunakan Sistem ePerolehan Sepenuhnya.


Taklimat adalah Wajib. Hanya PENAMA di dalam Sijil Pendaftaran Kewangan sahaja yang boleh menghadiri sesi taklimat tender.Agensi / Syarikat TIDAK BOLEH mewakili pegawai selain daripada penama.Pengurus syarikat / Penama juga dikehendaki membawa bersama Salinan Sijil Pendaftaran Dan Kementerian Kewangan (tidak akan dikembalikan) serta COP SYARIKAT semasa pendaftaran diadakan.Kelewatan menghadiri sesi taklimat juga boleh menyebabkan Petender dianggap GAGAL menghadiri sesi taklimat.Sebarang rayuan bagi perkara di atas tidak akan dilayan /dipertimbangkan.

Pengarah Kesihatan
Jabatan Kesihatan Negeri Perak


Cetak