Objektif

Menyediakan perkhidmatan penentuan penyakit,perawatan dan pemulihan yang mudah diperoleh, bersesuaian, mencukupi, selesa, cekap, berkesan, dan bermutu tinggi supaya dapat menyelamatkan nyawa, mengurangkan penderitaan dan mencapai penyembuhan.

Visi

Negara mengembleng tenaga ke arah kesihatan yang lebih baik

Misi

Hospital Seri Manjung adalah untuk menerajui dan berusaha bersama-sama:-
• Untuk memudahkan dan membolehkan rakyat:

 • mencapai sepenuhnya potensi mereka dalam kesihatan;
 • menghargai kesihatan sebagai aset paling berharga;
 • mengambil tanggungjawab dan tindakan positif demi kesihatan mereka;

• Untuk memastikan sistem kesihatan berkualiti tinggi, iaitu:

 • mengutamakan pelanggan;
 • saksama;
 • tidak membebankan;
 • cekap;
 • wajar mengikut teknologi;
 • boleh disesuaikan mengikut persekitaran;
 • inovatif;


• Dengan menekankan:

 • sifat penyayang, profesionalisme dan kerja berpasukan;
 • sifat menghormati maruah insan;
 • penglibatan masyarakat;

 


Cetak