Pemungut utama : 8.00am – 5.00pm (hari bekerja)
   
Pemungut kecil :
1) Kaunter Bilik Daftar Masuk & A&E (kecemasan) 24 jam
3) Kaunter Klinik Pakar  8.00am – 5.00pm (hari bekerja)
4) Kaunter Jabatan Pesakit Luar 8.00am – 5.00pm (hari bekerja)

 

Fungsi: Memungut kutipan hasil kerajaan melalui caj-caj rawatan perubatan.
Aktiviti:

 • Kawalan terimaan.
 • Kawalan Borang Hasil
 • Penerimaan Hasil (Bayaran caj rawatan)
 • Keselamatan Wang Tunai
 • Kawalan Perakaunan Terimaan Hasil
 • Membuat Laporan Penyesuaian Akaun Amanah 76302 dan 76303.
 • Membuat Laporan Penyesuaian Akaun Hasil
 • Membuat laporan Bulanan Hasil
 • Kutipan Hasil Menggunakan kad kredit
 • Menyediakan Penyata Pemungut
 • Memberi Pengecualian Sebahagian/Keseluruhan Bil Hospital.
 • Membuat Laporan Akaun Belum Terima.
 • Menyenggara Panjar Khas Deposit Hospital.
 • Penyediaan Hapuskira Tunggakan Hasil.
 • Pendaftaran masuk pesakit ke dalam wad.

Cetak