Jabatan Psikiatrik & Kesihatan Mental

Pengenalan dan Skop Perkhidmatan

Unit  ini  bermula  perkhidmatannya  pada  bulan  November  tahun  2008. Perkhidmatan  yang  diberikan  oleh  unit  ini  ialah  rawatan  kepakaran  dalam  bidang  psikiatrik. Perkhidmatan  psikiatrik  yang  diberi  adalah  secara  rawatan  sebagai  pesakit  luar  dan  rawatan  untuk  pesakit  dalam  wad. Klinik  psikiatrik  beroperasi pada  setiap  hari  bekerja  pada  waktu  pejabat. Manakala Klinik  Methadone  berlangsung  pada  setiap  hari  antara  pukul  7.30  pagi  hingga  10.00  pagi.

Perkhidmatan  rawatan  psikiatrik  dalam  wad  dijalankan  sepanjang  masa  untuk  pesakit  psikiatrik  yang  memerlukan  kemasukan  ke hospital. Terdapat  seorang  pakar  psikiatri  dan  seorang  pegawai  perubatan  menjalankan  tugas  panggilan  pada  setiap  hari. Rawatan  psikiatrik  dan  khidmat  nasihat  diberikan  sepanjang  masa  untuk  rujukan-rujukan  daripada  Klinik-klinik  Kesihatan di bawah Pejabat  Kesihatan  Manjung.

 

Aktiviti / Pencapaian

1)      CME dan CNE

2)      Projek QA

 


Cetak