Pengenalan

Unit Kejuruteraan terdiri daripada empat (4) program utama seperti berikut :
 
  • Program Kawalan Mutu Air Minum (KMAM)
  • Program Bekalan Air Dan Kebersihan Alam Sekitar (BAKAS)
  • Program Keselamatan Sinaran
  • Program Kejuruteraan Kemudahan Kesihatan

 

 

Cetak