Unit Pendidikan Kesihatan

Pengenalan

Fungsi utama unit ini adalah bertanggungjawab merancang dan menyelaras aktiviti-aktiviti pendidikan untuk pesakit dan anggota hospital. Unit ini juga turut mengendalikan kempen dan promosi kesihatan, latihan serta pengeluaran dan pengedaran bahan-bahan pendidikan kesihatan diperingkat hospital.

 

Skop Perkhidmatan

  • Klinik Berhenti Merokok
  • Menyelaras sesi pendidikan pesakit (diabetes, darah tinggi, asma, buah pinggang)
  • MengendalikanPerpustakaanHospital
  • Mengedar bahan-bahan pendidikan kesihatan
  • Menyelaras program Kempen Cara Hidup Sihat

 

Aktiviti

Terlibat di dalam kebanyakkan program/aktiviti yang dijalankan sepanjang tahun di hospital secara langsung atau tidak langsung.

 


Cetak